Responsive image
您的位置:太阳集团 >> 学院公告 >> 正文

太阳集团做细做实常态化疫情防控工作值班表

2020-06-30 阅读: 出处: 作者: 编辑:

 


太阳集团做细做实常态化疫情防控工作值班表

序号

值班时间

校区

带班领导

值班干部

值班辅导员

驾驶员

备注

1

7月1日

星期三

海源

宁凡

张洪俊
 

李贵芳(会计)
胡鹏刚(教育)
  珍(艺术)

 

 

2

杨林

王昆来

张树梅
左杨阳

马雪雪(法学)
赵若盟(语言)

李文良
 

 

3

7月2日

星期四

海源

张南红

 
 

李尚钰(会计)
周晓婷(教育)
  倩(艺术)

 

 

4

杨林

原红凯

林怀满
杨菲菲

倪誉丹(数工)  
  芮(语言)

陈忠伟
李文良

 

5

7月3日

星期五

海源

王昆来

张洪俊
 

刘继红(数工)
周翠云(教育)
王雨瑶(艺术)

 

 

6

杨林

庞宇

周晓丽
 

吴杨洁(数工)
  雪(语言)

 
陈忠伟

 

7

7月4日

星期六

海源

原红凯

 
 

杨欣玲(经管)
  杰(教育)
刘宏伟(艺术)

 

 

8

杨林

张南红

 
向  星

  丽(经管) 
  丹(语言)

杨雁飞

 

9

7月5日

星期日

海源

宁凡

孟柱林
陈晓益

  丹(语言)
艾锦龄(教育)
李立秋(艺术)

 

 

10

杨林

庞宇

赵宗泽
杨艳余

  达(法学)
  丹(语言)

杨雁飞

 

11

7月6日

星期一

海源

宁凡

 
刘艳(语言)

  梅(会计)
张丽容(教育)
李丽斯(艺术)

 

 

12

杨林

庞宇

 
 

杨艳余(经管)
何佳艺(语言)

李文良

 

13

7月7日

星期二

海源

张南红

侯惠焱
杨振东

寸楠芳(会计)
周晓婷(教育)
  恒(艺术)

 

 

14

杨林

原红凯

者贵昌
 

张发俊(经管)
陈梓烨(语言)

陈忠伟
李文良

 

15

7月8日

星期三

海源

王昆来

 
冯仲明 

禾银芳(法学)
周翠云(教育)
李滨洋(艺术)

 

 

16

杨林

宁凡

邓荣榜
 

张芳菲(法学)
保明东(语言)

 
陈忠伟

 

17

7月9日

星期四

海源

庞宇

 
 

金亚萍(语言)
  杰(教育)
刘宏伟(艺术)

 

 

18

杨林

王昆来

杨高茂
杨菲菲

李俊超(数工)
张振巧(语言)

李文良
 

 

19

7月10日

星期五

海源

原红凯

施媛波
李翎洁

李贵芳(会计)
王亚文(教育)
李立秋(艺术)

 

 

20

杨林

张南红

左杨阳
袁加利

马雪雪(法学)
保明东(语言)

陈忠伟
李文良

 

21

7月11日

星期六

海源

宁凡

孙志清
王其川

李尚钰(会计)
朱丹丹(教育)
石莎莎(艺术)

 

 

22

杨林

王昆来

徐文渊
  静(后勤)

倪誉丹(数工)
郇伟韬(会计)

陈忠伟

 

23

7月12日

星期日

海源

张南红

张丁宁
常小艳 

刘继红(数工)
周晓婷(教育)
李春梅(艺术)

 

 

24

杨林

原红凯

 
 

吴杨洁(数工)
刘桥刚(会计)

陈忠伟

 

25

7月13日

星期一

海源

张南红

夏艳华
 

杨欣玲(经管)
胡鹏刚(教育)
  珍(艺术)

 

 

26

杨林

原红凯

吴登云
 

  丽(经管)
杨金玲(会计)

 

 

27

7月14日

星期二

海源

庞宇

 
朱文倩

  丹(语言)
胡鹏刚(教育)
  恒(艺术)

 

 

28

杨林

俞竹青

孙琳琳
 

  达(法学)
王立杏(会计)

李文良
 

 

29

7月15日

星期三

海源

王昆来

赵春妹
牟梦泽 

  梅(会计)
朱丹丹(教育)
李丽斯(艺术)

 

 

30

杨林

宁凡

李静杰
刘于通

杨艳余(经管)
秦一皓(会计)

陈忠伟
李文良

 

31

7月16日

星期四

海源

原红凯

 
谷晓丽

寸楠芳(会计)
朱丹丹(教育)
王雨瑶(艺术)

 

 

32

杨林

张南红

杨高茂
 

张发俊(经管)
赵若盟(语言) 

 
陈忠伟

 

33

7月17日

星期五

海源

俞竹青

 
芦贞娟 

禾银芳(法学)
朱宇春(教育)
李春梅(艺术)

 

 

34

杨林

庞宇

李正雄
张树梅

张芳菲(法学)
  芮(语言) 

李文良
 

 

35

7月18日

星期六

海源

王昆来

许晓波
张洪俊

保明东(语言)
王亚文(教育)
王雨瑶(艺术)

 

 

36

杨林

宁凡

林怀满
 

李俊超(数工)
  鹏(语言)

 

 

37

7月19日

星期日

海源

庞宇

 
黄凤英

秦一皓(会计)
周翠云(教育)
赵 倩(艺术)

 

 

38

杨林

俞竹青

 
石  慧

马雪雪(法学)
  鹏(语言)

 

 

39

7月20日

星期一

海源

庞宇

 
 

吴杨洁(数工)
李 云(教育)
李滨洋(艺术)

 

 

40

杨林

俞竹青

徐文渊
  艳(党办)

倪誉丹(数工)
  雪(语言)

陈忠伟

 

41

7月21日

星期二

海源

张南红

冯仲明
王其川

谢 丽(经管)
艾锦龄(教育)
石莎莎(艺术)

 

 

42

杨林

原红凯

李宏伟
张业清

吴杨洁(数工)
何佳艺(语言)

 
陈忠伟

 

43

7月22日

星期三

海源

宁凡

陈波昌
 

保明东(语言)
李 云(教育)
刘宏伟(艺术)

 

 

44

杨林

王昆来

邓荣榜
 

  达(法学)
陈梓烨(语言)  

李文良
 

 

45

7月23日

星期四

海源

俞竹青

 
 

秦一皓(会计)
李 云(教育)
赵 倩(艺术) 

 

 

46

杨林

庞宇

周晓丽
 

杨艳余(经管)
张振巧(语言)

陈忠伟
李文良

 

47

7月24日

星期五

海源

原红凯

侯惠焱
杨振东

吴杨洁(数工)
  杰(教育)
  珍(艺术)

 

 

48

杨林

张南红

 
杨静翔

张发俊(经管)
  芮(语言)

 
陈忠伟

 

49

7月25日

星期六

海源

王昆来

孙志清
孟柱林 

谢 丽(经管)
王亚文(教育)
李丽斯(艺术)

 

 

50

杨林

宁凡

李正雄
钟韩涛

张芳菲(法学)
杨金玲(会计)

李文良

 

XML 地图 | Sitemap 地图